உரக்குழியில் பானை நிறுவுதல்

பள்ளத்தின் அளவு
பானையின் அளவிற்கு ஏற்ப மண்ணில் குழி தோண்டவேண்டும்.
நான் ஒரு சிறிய பானையை பயன்படுத்துகிறேன் , பானையின் உயரம் சுமார் 1 அடி இருக்கும். இதற்கு இரண்டடி நீளமும் ஒன்றரை  அடி அகலமும இரண்டரை அடி  பள்ளம் அளவுகொண்ட குழியை நிறுவுகிறேன்.
பள்ளத்தின் அடி பகுதியில் வீட்டில் பெற பட்ட மக்கிய  காய்கறி கழிவுகள், பூஜைக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட மலர்கள் , காய்ந்த இலைகள்  மற்றும் இலை சருகுகளை இடவேண்டும் , தோண்ட பட்ட குழியின் மண்ணில் 2 பங்கிருக்கு 1 பங்கு தொழு உரம் கலக்க வேண்டும். பின், பானையை பள்ளத்தில் வைத்து அதனை சுற்றி இந்த மண் தொழுஉர கலவையை    இடவேண்டும். பானையின் வாய் பகுதி பூமியின் மேற்பகுதியின்  இருக்குமாறு பார்த்துக்கொள்ளவேண்டும்.
2016-01-13 17.59.20
இவ்வகையான நிறுவப்பட்ட பானையில் அமிர்தகரைசல் , பஞ்ச கவ்விய , தே மோர் கரைசல் , மீன் அமிலம் போன்ற நொதிக்கும் பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கிகளை இட்டு, நொதிக்க வைத்து பயன் பெறலாம்.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s